Apoio á aplicación de agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro

Organización:

Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación

Tipo:

Subvención en concurrencia competitiva

Objecto e finalidade das axudas

Mellorar a sustentabilidade, a competitividade e a resiliencia do sector agroalimentario desde o punto de vista económico, ambiental e social en polo menos 5.000 explotacións, que completaron proxectos relacionados coa agricultura de precisión, a eficiencia enerxética, a economía circular e o uso de enerxías renovables no segundo trimestre de 2026.

Beneficiarios

  1. Persoas físicas ou xurídicas (pemes), de natureza privada ou pública titulares dunha explotación agrícola ou gandeira.
  2. Persoas físicas ou xurídicas (pemes) que presten servizos agrarios.
  3. Investimentos colectivos, agrupacións de persoas físicas ou xurídica de natureza privada ou pública, que integren un mínimo de 5 titulares con consideración de peme e calquera asociación de produtores recoñecida pola autoridade competente cuxos membros sexan titulares dunha explotación agrícola e/ou gandeira.
  4. Consorcios e outra colaboración público-privada, en beneficio das explotacións agrícolas e gandeiras e teñan consideración de PEME.

Actuacións subvencionables

Proxectos que contemplen a adquisición de licenzas de software, maquinaria e equipos agrarios incluídos na listaxe que publiquen as comunidades autónomas nas correspondentes convocatorias, conforme ao establecido no anexo III, deste real decreto. Os equipos deberán cumprir con, polo menos, un dos requisitos mínimos indicados para cada caso no anexo III.

  • A determinar polas CCAA