Axudas a plans de innovación e sustentabilidade no ámbito da industria manufactureira

Organización:

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Tipo:

Subvención en réxime de concorrencia competitiva

Obxecto e finalidade das axudas

Constitúe o obxecto desta orde o establecemento das bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas á execución de plans de innovación e de sustentabilidade no eido da industria manufactureira.

Características dos proxectos

Actuacións subvencionables:

 1. Liña de Investigación, Desenvolvemento e Innovación:
 2. a) Proxectos de investigación industrial
 3. b) Proxectos de desenvolvemento experimental
 4. c) Proxectos de innovación en materia de organización
 5. d) Proxectos de innovación en materia de procesos
 6. Liña de Innovación en Sustentabilidade e Eficiencia Enerxética:
 7. a) Inversións á protección do medio ambiente
 8. b) Inversións en medidas de aforro enerxético

Beneficiarios:

Sociedades que non formen parte do sector público, que veñan desenvolvendo unha actividade industrial durante un periodo de cando menos tres anos contados ata a data de fin de prazo de solicitude.

Gastos subvencionables

Para os proxectos da Liña de Investigación, Desenvolvemento e Innovación:

 1. Custos de persoal.
 2. Custos de instrumental e material inventariable.
 3. Custos de investigación contractual.

Para os proxectos da liña de Innovación en Sustentabilidade e Eficiencia Enerxética.

 1. Aparatos e equipos de produción.
 2. Edificación e instalacións.
 3. Activos inmateriais.
 4. Colaboracións externas.
 • Ata o 31 de maio de 2022
Ficha detallada