Axudas a proxectos de I+D+i no ámbito da industria conectada 4.0. (Activa Financiación)

Organización:

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Tipo:

Subvención en réxime de concorrencia competitiva

Obxecto e finalidade das axudas

Constitúe o obxecto da presente orde o establecemento das bases reguladoras da concesión, en réximee de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos de investigación e desenvolvemento, así como proxectos de innovación en materia de organización e procesos que contribúan á transformación dixital das empresas industriais e á mellora da súa sustentabilidade ambiental como consecuencia da súa dixitalización.

Características dos proxectos

Actuacións subvencionables:

 1. Activa-Pemes: Proxectos realizados por pequenas e medianas empresas, segundo a definición establecida no artículo 4 da Orde ICT/713/2021

2.. Activa-Grandes implementacións: Proxectos realizados por calquera tipo de sociedades que poidan ser beneficiarias art. 4 da Orde ICT/713/2021

Cantía/ Intensidade da axuda:

 • Proxectos Investigación Industrial: Non peme, Mediana Empresa, peme (Ata 50%, 60%, 70%)
 • Proxectos Desenvolvemento Experimental: Non peme, Mediana Empresa, peme (Ata 25%, 35%, 45%)
 • Proxectos innovación en materia de organización e procesos: Non peme, Mediana Empresa, peme (Ata 15%, 50%, 50%)

Beneficiarios

 • Gran empresa
 • Peme e personas físicas que desenvolvan a actividade económica

Gastos subvencionables

Proxectos da Liña Activa-Pemes:

 1. Aparatos e equipos de produción
 2. Infraestrutura hardware
 3. Gastos de colaboracións externas exclusivamente derivadas do proxecto
 4. Gastos de amortización do instrumental e os equipos e gastos de aluguer do equipamento

Proxectos da Liña Activa-Grandes Implementacións:

 1. Custos de persoal
 2. Custos de instrumental e material inventario
 3. Custos de investigación contractual, coñecementos técnicos e patentes
 • A que establezan as convocatorias derivadas desta orde de bases
Ficha detallada