BBRR e convocatoria 2022 de axudas a proxectos en liñas estratéxicas

Organización:

Ministerio de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación

Tipo:

Subvención en régimen de concurrencia competitiva

Obxecto e finalidade das axudas

As axudas están destinadas a financiar proxectos de investigación industrial en colaboración entre empresas e organismos de investigación ca finalidad de responder a desafíos identificados nas prioridades temáticas que se determinen nas convocatorias, e valoración do solapamento entre disciplinas a nivel metodolóxico, conceptual ou teórico.

Impulsaranse os avances no eido de aplicación ao que se dirixen os proxectos, tanto no ámbito científico coma no desenvolvemento tecnolóxico e a innovación.

Beneficiarios

Organismos públicos de investigación, universidades públicas, institutos de investigación sanitaria, centros públicos de I+D+i, centros tecnolóxicos e centros de apoio á innovación tecnolóxica, universidades e centros privados de I+D+i, empresas e asociacións empresariais

Gastos subvencionables

  • Persoal
  • Adquisición e amortización de activos materiais, material funxible, subministros.
  • Adquisición e/ou amortización de activos inmateriais.
  • Auditoría
  • Patentes
  • Consultoría de xestión
  • Movilidade
  • Custos indirectos
  • Desde o 14 de xuño de 2022 ata o 5 de xullo de 2022