Convocatoria de financiación de infraestruturas de investigación, equipamento científico-técnico e proxectos do Programa único I+D 6G 2022

Organización:

Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital

Tipo:

Subvención en réxime de concorrencia competitiva

Obxecto e finalidade das axudas

O obxecto desta orde é o establecemento das bases reguladoras da concesión de axudas en réxime de concorrencia competitiva. A finalidade das axudas obxecto desta orde é fomentar o desenvolvemento dun ecosistema de investigación e innovación con sede en España en torno ás tecnoloxías 5G avanzado e 6G permitindo o desenvolvemento de novos servizos intelixentes que faciliten a transición dixital e ecolóxica da nosa economía.

Características dos proxectos

 1. Subprograma de infraestruturas de investigación e equipamento científico-técnico: Deberán ser proxectos individuais cun orzamento mínimo de 300.000€ e máximo de 2.000.000€. A intensidade da axuda poderá ser ata o 100%. Contía total máxima: 23.000.000€.
 2. Subprograma de proxectos de I+D en 5G avanzado: Deberán ser proxectos individuais cun orzamento mínimo de 300.000€ e máximo de 2.000.000€. A intensidade da axuda permite obter un máximo do 80% da subvención. Contía total máxima: 93.000.000€.

Beneficiarios

 • Organismos de investigación e de difusión de coñecementos e de infraestruturas de investigación.
 • Empresas.

Gastos subvencionables

 • Custos de persoal.
 • Custos de mobilidade.
 • Custos de inmovilizado material.
 • Custos de adquisición de material funxible.
 • Custos de adquisición de activos inmateriais.
 • Custos de solicitude de dereitos de propiedade industrial e intelectual.
 • Custos de investigación contractual, coñecementos e patentes.
 • Custos de apoio e asesoramento en materia de innovación.
 • Outros custos de asesoramiento, realización de estudos, difusión e publicidade.
 • Custos de informe de auditoría.

 

 • Ata o 8 de setembro de 2022
Ficha detallada