Convocatoria de 2022 de axudas para o apoio a AEI con obxecto de mellorar a competitividade das PEMES

Organización:

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Tipo:

Subvención en réxime de concorrencia competitiva

Obxecto e finalidade das axudas

Constitúe o obxecto da seguinte orde efectuar a convocatoria, dirixida ao apoio a agrupacións empresariais innovadoras, situadas ao longo de todo o territorio nacional, con obxecto de mellorar a competitividade das pequenas e medianas empresas, á transición dixital, no marco do PRTR dotándoas das capacidades e ferramientas necesarias.

A Orden ICT/1117/2021, modificada pola Orde ICT/474/2022 establece as BBRR. P ámbito de aplicación é todo o territorio nacional.

Beneficiarios

As AEI e as entidades asociadas a elas cuxas inscripcións no Rexistro de AEI do Ministerio estean vixentes na data de publicación de cada convocatoria.

Gastos subvencionables

Custos directos de execución:

  • Gastos de persoal técnico (incluida seguridade social)
  • Gastos de colaboracións externas
  • Gastos de viaxes interurbanos e aloxamento
  • Outros gastos relacionados coa actuación

Límites de gasto:

  • Gastos de persoal técnico: 50€/h – máximo 1.800 h/ano.
  • Gasto de autónomo dependente AEI solicitante: 40€/h – máximo 1.800 h/ano.
  • Gastos de colaboracións externas: 60% base subvencionable gastos de persoal.
  • Gastos alojamiento: 120€/día.
  • Desde o 29 de xuño de 2022 ata o 26 de xullo de 2022