Convocatoria para o ano 2022 de axudas destinadas ao “Programa Misións de Ciencia e Innovación” no marco do PRTR

Organización:

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E. (CDTI)

Tipo:

Subvención en réxime de concorrencia competitiva

Obxecto e finalidade das axudas

Apoiar proxectos de investigación precompetitiva en cooperación, liderados por empresas, para conseguir unha investigación relevante que propoña solucións a desafíos transversais e estratéxicos da sociedade española; a mellora da base do coñecemento e tecnoloxía na que se apoian as empresas españolas para competir; e estimular a cooperación público-privada.

Beneficiarios

  • Organismos Públicos de Investigación.
  • Universidades públicas e os seus institutos universitarios.
  • Centros Tecnolóxicos e Centros de Apoio á Innovación Tecnolóxica.

Gastos subvencionables

  • Custos de persoal.
  • Custos de instrumental e material inventariable.
  • Custos de investigación contractual.
  • Os gastos xerais e outros gastos de explotación adicionais.
  • O gasto derivado do informe, ata 1.500€ por beneficiario e anualidade, realizado por un auditor.
  • Do 22 de xuño de 2022 ao 5 de setembro de 2022