Programa de apoio aos investimentos en sistemas de xestión de estercos en gandería

Organización:

Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación

Tipo:

Subvención en concorrencia competitiva

Obxecto e finalidade das axudas

Mellorar a sustentabilidade, a competitividade e a resiliencia do sector agroalimentario desde o punto de vista económico, ambiental e social en polo menos 5.000 explotacións, que completaron proxectos relacionados coa agricultura de precisión, a eficiencia enerxética, a economía circular e o uso de enerxías renovables no segundo trimestre de 2026.

Beneficiarios

  1. Persoas físicas ou xurídicas, de natureza privada ou pública, titulares de explotacións gandeiras con consideración de pemes.
  2. Investimentos colectivos, agrupacións de persoas físicas ou xurídicas con consideración de pemes.
  3. Consorcios  ou colaboracións público/privadas, cuxas actuacións se destinen a un uso en común, en beneficio das explotacións gandeiras concretas.
  4. Centro de xestores de estercos sempre que teñan a consideración de PEMES

Actuacións subvencionables

  • Actuación 1: Mellora da eficiencia ambiental das instalacións de almacenamento exterior dos detritos gandeiros: investimentos relacionados coa adaptación ou cubrición das balsas/depósitos exteriores de estercos novos ou existentes con ou sen aproveitamento enerxético na propia explotación, que reduzan as emisións de amoníaco, gases de efecto invernadoiro e gases contaminantes
  • Actuación 2: Mellora da xestión e o aproveitamento dos estercos: investimentos relacionados co almacenamento tratamento ou valorización das deyecciones gandeiras que non conleven un aumento de emisións de amoníaco, gases efecto invernadoiro e gases contaminantes.
  • A determinar polas CCAA
Ficha detallada